Utrikes

Medborgarinitiativ i EU om minskad elektromagnetisk strålning

EU-kommissionen har i ett pressmeddelande gått ut med att de registrerat ett medborgarinitiativ benämnt Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected.

Medborgarinitiativet har lämnats in av medborgare från flera EU-länder och innehåller 23 konkreta lagförslag för att minska den elektromagnetiska strålningen, däribland att skydda elöverkänsliga från strålningen.

Initiativet i korthet:

Stop (((5G))) – var uppkopplad men skyddad

Införandet av 5G äventyrar våra rättigheter till en hälsosam miljö, frihet och integritet.

Vi uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning för att skydda medborgarna och miljön från dessa hot:

Människor, fauna och flora skadas av strålning. Nuvarande exponeringsgränser ger otillräckligt skydd – särskilt för utsatta personer (som barn, gravida kvinnor, patienter, äldre), djur, pollinerande insekter och växter

Stifta lagar för att skydda allt liv från radiofrekvens och mikrovågsstrålning *

Med utbyggnaden av 5G kommer mängden anslutna elektroniska enheter, antenner och satelliter att explodera. Detta resulterar i ohållbar energiförbrukning, strålningsutsläpp, skadlig gruvdrift och föroreningar, vilket kommer att äventyra biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer.

Stifta starkare lagar för att skydda miljön från alla skadliga effekter av 5G och digitalisering *

5G möjliggör massiv datainsamling och övervakning via sammankopplade enheter. Detta ökar risken för it -kriminalitet, dataläckage och stöld, återförsäljning av data och missbruk genom artificiell intelligens.

Tillämpa säkert och effektivt dataskydd för att säkerställa vår rätt till integritet, säkerhet och frihet *

* detaljerade förslag i bilagan

För att ett medborgarinitiativ ska behandlas av EU-kommissionen krävs att initiativet får en miljon namnunderskrifter från medborgare i minst sju EU-länder inom ett år.

På kampanjens webbplats signstop5g.eu finns information om hur man undertecknar medborgarinitiativet.

Redaktionen