- Elöverkänsligas forum - https://www.ehsforum.se -

5G stoppas i Kroatisk stad

Total Croatia News rapporterar att staden Hvar har beslutat att stoppa utrullningen av 5G.

Beslutet kommer att skickas till Kroatiens regering och Kroatiska tillsynsmyndigheten för nätverksindustrier (HAKOM), som är en motsvarighet till svenska Post- och telestyrelsen.

HAKOM har ännu inte mottagit beslutet och kan därför inte kommentera ärendet, men understryker att restriktioner för utbyggnad av elektronisk kommunikationsinfrastruktur för publika tjänster inte stöds av regelverket.

Beslutet innebär att staden kommer att tillsätta en arbetsgrupp som under de närmaste halvåret ska utreda om det föreligger en möjlig koppling mellan strålning och cancer.

Stadens fullmäktige tog upp ärendet efter ett initiativ från en grupp medborgare. Initiativet uppkom till följd av att Hvar är en av 13 städer som licensierats av HAKOM för testning av 5G.

Fullmäktige beaktade bl.a. att miljöministern i Brysselregionen stoppat utrullning av 5G tills dess att teknikens påverkan på miljön och människors hälsa redovisats.

Redaktionen

Artikel utskrivet från Elöverkänsligas forum: https://www.ehsforum.se

URL till artikel: https://www.ehsforum.se/utrikes/5g-stoppas-i-kroatisk-stad/

© Elöverkänsligas forum - www.ehsforum.se