Tips & Råd

Åtgärder för ”smarta” elmätare

Många elöverkänsliga drabbas svårt när elmätare byts ut då de flesta nya elmätare har trådlös teknik. I denna text går vi igenom problematiken med elmätare som sänder trådlöst och hur man kan lindra besvären.

Det kan löna sig att se över vilka möjligheter som finns när nätägarna inte är villiga att låta kunderna slippa trådlös teknik i elmätaren.

Det finns flera tekniker för elmätare som kommunicerar trådlöst, bl.a. mobilnätskommunikation, IoT och mesh-nätverk.

Oavsett vilken trådlös teknik som används så finns några generella tekniska lösningar man kan undersöka närmare.

Flytt av elmätare

Att flytta elmätaren längre från bostaden kan göra en viss skillnad då fältstyrkan avtar med avståndet. Vid flytt av elmätare behöver man ta hänsyn till avståndet för mottagande utrustning, t.ex. koncentrator (uppsamlingsenhet för elmätare) eller mobilbasstation. Vid kommunikation mot koncentrator så bör elmätaren flyttas till den sida av bostaden som är närmast koncentratorn för att minimera strålningen över bostaden. En flytt som sker inom ett par hundra meter och som leder till sämre kontakt med mottagande del kan förvärra situationen då elmätaren kan behöva sända med högre uteffekt.

Om elmätaren kan flyttas en kilometer så bör den trådlösa tekniken i elmätaren inte vara till besvär. Dock kan drivelektroniken orsaka ledningsburna störningar som kan dämpas med ett nätfilter.

RF över fiber

RF över fiber innebär att antennuttaget på elmätaren ansluts till en apparat som omvandlar antennsignalerna till ljussignaler. Detta gör det möjligt för elmätaren att kommunicera via exempelvis en fast bredbandsuppkoppling.

Byte av koncentrator

För vissa äldre elmätare som kommunicerar mot en koncentrator kan det löna sig att se över vilken som är lämpligast i förhållande till bostaden. Om koncentratorn t.ex. står på norra sidan om bostaden och elmätaren på södra kan det bli mindre påverkan på bostaden om nätbolaget ändrar så att elmätaren kommunicerar mot en koncentrator söder om bostaden.

Dämpning av signal

Signaldämpare (även kallat ”attenuator”) som monteras på antennkabeln kan i vissa fall minska strålningen från elmätaren. Det finns dock ingen garanti för att detta hjälper då vissa sändare kan kompensera med högre uteffekt och därav förvärra situationen.

Byte av antenn

Paraboliska och s.k. ”corner”-antenner har svagare bak- och sidlober än andra antenner. Dessa antenner kan i vissa fall minska strålningen från elmätaren.

Mätning

Det är mycket viktigt att utföra noggranna mätningar före och efter en åtgärd. Mätning på radiofrekvent strålning utförs lämpligast med en spektrumanalysator som gör det möjligt att mäta ett specifikt frekvensutrymme. Helst ska det då vara en realtids spektrumanalysator (RTSA) för att inte riskera att signaler missas vid mätning och för att man ska kunna särskilja den egna elmätarens signaler från grannars elmätare.

För att få så korrekta mätvärden som möjligt behöver instrument, antenn och antennkabel ha en aktuell kalibrering.

Nätfilter

För att dämpa de ledningsburna störningarna som bl.a. kommer från elmätarens drivelektronik så kan man installera ett nätfilter.

Man bör först genomföra noggranna mätningar för att kunna avgöra vilket filter som är lämpligast då fel filter annars kan förvärra elmiljön. Mätning utförs lämpligast med ett oscilloskop som har stöd för spektrumanalys då detta kan påvisa vilka frekvenser som behöver dämpas.

Off-grid

När ingen av ovan nämnda lösningar fungerar så återstår dessvärre bara ett alternativ om man inte vill eller kan flytta; ”off-grid”, dvs. bortkoppling från elnätet.

För att kunna köra ”off-grid” kan man behöva ändra väsentliga delar av bostaden, bl.a. installera vattenpump för likström, byta värmesystem (t.ex. ved eller gasol lämpligtvis i kombination med ackumulatortank och solfångare), installera cirkulationspump för likström och byta ut kyl/frys (t.ex. gasol eller likström).

Likström kan erhållas från batterier som exempelvis laddas med ett fossildrivet elverk eller stirlingmotor. Elverk kan även användas för att driva tvättmaskin.

Man kan även använda solceller för att ladda batterier med särskilda laddningsregulatorer som inte orsakar ledningsburna störningar eller radiofrekventa fält.

Mattias Hultgren

Senast uppdaterad 22 augusti, 2022