Sjukvården

Vissa vårdinrättningar har elsanerade utrymmen avsedda för elöverkänsliga patienter. Tag kontakt med din sjukvårdsregion för att få mer information om var det finns elsanerade behandlingsrum.

På webbplatsen God Vård finns nödvändig information som riktar sig till sjukvården.

Senast uppdaterad 11 april, 2020