Pressmeddelanden

Elöverkänsligas forum kräver att Sverige följer uppmaningarna i Europarådets resolution 1815

Europarådets resolution 1815 uppkom till följd av att Europarådets parlamentariska församling (PACE) röstat igenom en motion om potentiella faror med elektromagnetiska fält. Motionen undertecknades bl.a. av en delegat från Sveriges riksdag som då företrädde Sverige i Europarådet. Efter att PACE behandlat motionen uppdrogs ledamöter att ta fram en rapport om potentiella faror med elektromagnetiska fält. Rapporten behandlades av PACE den 27 maj 2011 som då antog resolution 1815.

I resolutionen uppmanas medlemsländerna att vidta åtgärder för att minska befolkningens exponering för elektromagnetiska fält och visa särskild hänsyn till elöverkänsliga, bl.a. genom att upprätta lågstrålande områden.

Sverige har istället gjort tvärtemot och påbjudit en markant ökning av elektromagnetisk strålning genom regeringskrav på ökad mobiltäckning och det pågående införandet av 5G. Det senare sker trots att det saknas oberoende vetenskapligt stöd för att 5G vid långtidsexponering är ofarligt samt att det inte heller finns någon känd efterfrågan av tekniken från medborgarna.

Med anledning av denna nonchalans mot forskares varningar och mänskliga rättigheter driver Elöverkänsligas forum nu en kampanj för att Sverige ska leva upp till Europarådets resolution 1815. Kampanjen kommer att pågå tills dess att varje punkt i resolutionen efterlevs.

Kampanjen inleddes under torsdagen 23:e april då organisationens ordförande Mattias Hultgren befann sig utanför riksdagshuset i Stockholm för att utlysa mobilstrejk och uppmana beslutsfattarna att följa uppmaningarna i resolution 1815.

För att undvika stora folksamlingar under den rådande inskränkningen av Sveriges grundlag så genomförs organisationens aktiviteter för närvarande endast av organisationens officiella företrädare. Information om genomförda aktiviteter kommer att publiceras på organisationens hemsida ehsforum.se.

Elöverkänsligas forum uppmanar alla som värnar folkhälsan och mänskliga rättigheter att mobilstrejka, och kräva att Sverige ska följa uppmaningarna i Europarådets resolution 1815.

Elöverkänsligas forum