Pressmeddelanden

Elöverkänsligas forum JO-anmäler 8 myndigheter

Nyligen anmäldes 8 myndigheter under Kulturdepartementet till Diskrimineringsombudsmannen. Samtliga anmälningar gällde bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet. Som grund till anmälningarna var att myndigheterna framhållit att de inte avser tillgängliggöra publika utställningar för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet.

Elöverkänsligas forum har bedömt att myndigheterna brutit mot sina förordningar när de i skrivelser framhållit att de inte avser tillgängliggöra publika utställningar för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet. Därför har Elöverkänsligas forum nu anmält myndigheterna till Justitieombudsmannen (JO).

Myndigheterna som anmälts till JO:

  • Forum för levande historia (JO:s diarienr. 7127-2020)
  • Moderna museet (JO:s diarienr. 7129-2020)
  • Nationalmuseum (JO:s diarienr. 7131-2020)
  • Naturhistoriska riksmuseet (JO:s diarienr. 7133-2020)
  • Riksantikvarieämbetet (JO:s diarienr. 7136-2020)
  • Riksarkivet (JO:s diarienr. 7138-2020)
  • Statens historiska museer (JO:s diarienr. 7140-2020)
  • Statens museer för världskultur (JO:s diarienr. 7143-2020)

 

JO-anmälningar mot 8 myndigheter (PDF)