Stöd oss

Elöverkänsligas forum drivs helt ideellt och vi får själva bekosta verksamheten. Våra stadgar tillåter ingen form av arvoden.

Med ert bidrag kan vi utveckla verksamheten och producera bättre material för att upplysa om funktionsnedsättningen elöverkänslighet och hälsoriskerna med elektromagnetiska fält.

Alla bidrag stora som små mottages tacksamt.

Vi kan endast ta emot bidrag via vårt bankgiro.

Vänligen ange ert namn som meddelande vid inbetalning.

Bankgiro
255-1216