Ansök om medlemskap

Ett medlemskap i Elöverkänsligas forum innebär att man aktivt är med och bedriver organisationens verksamhet.

För att kunna bli medlem behöver man ha grundläggande kunskaper om elöverkänslighet och elektromagnetiska fält. Man behöver dock inte vara elöverkänslig för att bli medlem, det kan snarare vara en fördel att inte vara elöverkänslig då många arbetsuppgifter förutsätter att man kan vistas i sämre elmiljöer.

Handläggningstid för medlemsansökan är normalt 1-2 månader. Under denna tid kan vi behöva kontakta er för en närmare presentation.
Om medlemskap beviljas skickas ett inbetalningskort till er. När medlemsavgiften är betald erhåller ni ett medlemsbevis.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr eller valfritt högre belopp.

Ansökningsblankett (PDF)