Nyheter från organisationen

Medborgarförslag om Europarådets resolution 1815

Som ett led i organisationens kampanj för att Sverige ska leva upp till Europarådets resolution 1815 så har företrädare från organisationen lämnat in medborgarförslag om att kommuner ska följa uppmaningar i resolutionen.

Under de senaste veckorna har medborgarförslag lämnats in till flera kommuner. I medborgarförslagen föreslås kommuner att vidta åtgärder för att minska medborgarnas exponering för elektromagnetiska fält och att verka för att Sverige ska leva upp till Europarådets resolution 1815.

Foto: Elöverkänsligas forum
Elöverkänsligas forums ordförande Mattias Hultgren lämnar in medborgarförslag i Hofors kommun.

Medborgarförslag lämnades in i Hofors kommun den 19:e augusti och Smedjebackens kommun den 28:e augusti..

Foto: Elöverkänsligas forum
Elöverkänsligas forums vice ordförande Josef Persson lämnar in medborgarförslag i Smedjebackens kommun.

Även Håbo kommun och Enköpings kommun har tagit emot medborgarförslag.

Genom att lämna in likadana medborgarförslag på flera platser samtidigt kan vi med styrka belysa vikten av att Sverige måste leva upp till Europarådets resolution 1815.

Medborgarförslaget och tillhörande bilagor finns tillgängligt på organisationens kampanjsidor för att Sverige ska leva upp till Europarådets resolution 1815. Där finns även en förteckning över vilka kommuner och regioner som tar emot medborgarförslag samt diarienummer för inlämnade medborgarförslag.

Hur kommunerna och regionerna ställer sig till förslagen återstår att se. Att leva upp till resolutionen blir dock viktigare för varje dag då allt fler blir sjuka av den trådlösa tekniken.

Redaktionen