Lågstrålande områden

Det är idag mycket svårt att finna lågstrålande områden i Sverige med den allt mer ökande mikrovågsstrålningen från bl.a. mobilnäten.

För att kunna hitta en lågstrålande plats behöver man avancerad mätutrustning, företrädesvis en spektrumanalysator med realtidsmätning och en känslig antenn.

En förutsättning för en lågstrålande plats är att man har minst 2 km till närmaste granne. Detta då viss mobilnätskommunikationsutrustning har lång räckvidd.

På vissa platser i Sverige finns det lågstrålande områden som enligt myndighetsbeslut ska vara lågstrålande. Kontakta din kommun för mer information.