Medborgarförslag

Elöverkänsligas forum tillhandahåller färdiga medborgarförslag för kommuner och regioner med målsättning att leva upp till Europarådets resolution 1815.

För att lämna in ett medborgarförslag krävs att man är folkbokförd i kommunen eller regionen. Ett medborgarförslag kan lämnas in av flera personer vilket kan stärka förslagets betydelse.

I vissa kommuner och regioner går det bra att lämna in förslag elektroniskt via e-post eller e-tjänst medan andra kräver att man lämnar in ett undertecknat förslag. För mer information, se vår förteckning över vilka kommuner och regioner som tar emot medborgarförslag. Där kan man även se vilka kommer och regioner som redan har tagit emot medborgarförslag om Europarådets resolution 1815.

Efter inlämning av medborgarförslag är det bra att begära ut ett diarienummer.
Vi tar tacksamt emot diarienummer för inlämnade medborgarförslag så att vi kan uppdatera förteckningen över de kommuner och regioner som tagit emot medborgarförslag.

Vi publicerar gärna foton från inlämningstillfälle. Tag gärna foto utanför kommunhus/regionhus och håll upp medborgarförslaget så att första sidan syns tydligt. Det är bra om kommunens/regionens namn också syns på fotot.

Medborgarförslag

Då vissa kommuner och regioner saknar blankett för kontaktuppgifter och namnteckning så tillhandahåller vi även detta.

För kommuner
Medborgarförslag (PDF)
Blankett för kontaktuppgifter, 1 person (PDF)
Blankett för kontaktuppgifter, 2 personer (PDF)

För regioner
Medborgarförslag (PDF)
Medborgarförslag Region Gotland (PDF)
Blankett för kontaktuppgifter, 1 person (PDF)
Blankett för kontaktuppgifter, 2 personer (PDF)

Medborgarförslag, blankett och bilagor kan skrivas ut med Adobe Reader.

Bilagor

The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment, Motion for a recommendation
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2009)
Hämta PDF på Europarådets hemsida (vid nedladdning kan man behöva ändra filändelse till .pdf)

The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment, Report
Parliamentary Assembly of the Council of Europé, Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs (2011)
Hämta PDF på Europarådets hemsida (vid nedladdning kan man behöva ändra filändelse till .pdf)

Minutes of the meeting held in Kyiv on 27 May 2011
Parliamentary Assembly of the Council of Europé, Standing Committee (2011)
Direktlänk till PDF på Europarådets webbplats

Resolution 1815 – ”The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2011)
Hämta PDF på Europarådets hemsida (vid nedladdning kan man behöva ändra filändelse till .pdf)

PACE calls on governments to ‘take all reasonable measures’ to reduce exposure to electromagnetic fields, Press release
Parliamentary Assembly of the Council of Europé (2011)
Direktlänk till PDF på Europarådets webbplats

IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS
International Agency for Research on Cancer (IARC), 2011-05-31
Direktlänk till PDF på IARC:s webbplats

Senast uppdaterad 21 september, 2020