Integritetspolicy

§ 1 Webbplats

Denna policy avser Elöverkänsligas forum (organisationsnummer 802526-2521) på webbadressen www.ehsforum.se.

§ 2 Cookies

Webbplatsen använder inte cookies.

§ 3 IP-adresser

De dataservrar som webbplatsen är lagrad på sparar besökarens IP-adress i en databas med syfte att föra statistik på antalet unika besökare.

Med undantag för eventuella brottsutredningar och personuppgiftsincidenter lämnas besökarens IP-adress inte ut till tredje part.

Webbplatsen använder inte statistiktjänster där besökarens IP-adress lämnas ut till tredje part.

§ 4 Tredje part

Webbplatsen använder inte laddning av skript eller teckensnitt från tredje parts server.

Webbplatsen använder HTML-tekniken iframe för laddning av kartor från Google Maps.

§ 5 Skydd av personuppgifter

Vi skyddar personuppgifter som vi samlar in och använder personuppgifterna endast för de syfte vi samlar in dem för.

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt och raderar dem när de inte längre behövs.

Vi informerar alltid när och hur vi samlar in personuppgifter.

Vi rapporterar alltid eventuella incidenter till berörda personer och myndigheter.

Senast uppdaterad 22 april, 2020