Inrikes

Åtta myndigheter anmälda till DO

8 myndigheter under Kulturdepartementet har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för bristande tillgänglighet.

I anmälningarna uppges att myndigheterna vägrat stänga av trådlös teknik för att tillgängliggöra lokalerna för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet.

Myndigheterna som anmälts till DO:

  • Forum för levande historia (DO:s diarienr. UPP 2020/988)
  • Moderna museet (DO:s diarienr. UPP 2020/1612)
  • Nationalmuseum (DO:s diarienr. UPP 2020/1612)
  • Naturhistoriska riksmuseet (DO:s diarienr. UPP 2020/1612)
  • Riksantikvarieämbetet (DO:s diarienr. UPP 2020/1612)
  • Riksarkivet (DO:s diarienr. UPP 2020/1612)
  • Statens historiska museer (DO:s diarienr. UPP 2020/1612)
  • Statens museer för världskultur (DO:s diarienr. UPP 2020/1612)

 

Anmälningarna har gjorts av Elöverkänsligas forums ordförande Mattias Hultgren som lovar att donera eventuellt tilldömt skadestånd till organisationen.

Redaktionen