Hjälpmedel

Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlar tjänster som är gratis för personer med funktionsnedsättning. Då elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning, så ska elöverkänsliga kunna ta del av tjänsterna.

Tjänsterna beställs genom respektive leverantör som avgör om man uppfyller villkoren för att ta del av tjänsterna.

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Nummerupplysningstjänsten 118 400

 

Senast uppdaterad 11 april, 2020