Gränsvärden

I Sverige har vi inget gränsvärde utan ett referensvärde. Ett referensvärde är en rekommenderad högsta nivå för exponering från elektromagnetiska fält. Referensvärdet vi har i Sverige ger inget skydd mot långvarig exponering och det skyddar inte mot t.ex. cancer, utan enbart mot akuta skador. Enligt Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap finns det ingen kunskap om hur vi påverkas av exponering från sändare dygnet runt. Referensvärdet är mätt som medelvärde under en tidsperiod om enbart 30 minuter.

Referensvärdet för elektromagnetiska fält har fastställts av International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Organisationen är en privat tysk stiftelse som är skyddad från offentlig insyn.

ICNIRP skriver följande på sin hemsida om rekommendationen:

”only established effects were used as the basis for the proposed exposure restrictions. Induction of cancer from long-term EMF exposure was not considered to be established, and so these guidelines are based on short-term, immediate health effects such as stimulation of peripheral nerves and muscles, shocks and burns caused by touching conducting objects, and elevated tissue temperatures resulting from absorption of energy during exposure to EMF”

Rekommendationen skyddar endast mot kortsiktiga och omedelbara hälsoeffekter som stötar, brännskador och förhöjd vävnadstemperatur och inte mot långtidseffekter som t.ex. cancer.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bygger sina råd på ICNIRP:s rekommendationer. ICNIRP tar inte hänsyn till svensk miljölagstiftning och de hänsynsregler som står i miljöbalken 2 kap. 3 §. På SSM:s hemsida framgår det att referensvärdet inte skyddar mot långvarig exponering utan enbart mot akuta skadliga biologiska effekter.
I myndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18) står det under 1.1:

”Syftet med dessa allmänna råd är att skydda individer ur allmänheten från akuta skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0Hz – 300GHz.”

 

Senast uppdaterad 20 april, 2020