Europarådets resolution 1815

I resolutionen uppmanas medlemsländerna att vidta åtgärder för att minska medborgarnas exponering för elektromagnetiska fält.

Läs mer