För dig som bedriver jakt

Antenner på viltkameror kan avge höga strålningsnivåer på upp till 1 km och leda till stora svårigheter för elöverkänsliga.

Vid användning av viltkamera så bör man i första hand använda en kamera utan mobilnätsuppkoppling som lagrar information på ett minneskort. Om detta inte är möjligt så bör man placera kameran så långt som möjligt från elöverkänsliga och genomföra noggranna mätningar för att se vilken plats som är mest lämplig.