För dig som arbetar inom skola och barnomsorg

För att elöverkänsliga elever ska klara sin skolgång behöver skolmiljön anpassas.

Elöverkänsliga kan inte vistas i miljöer med höga nivåer av mikrovågor från trådlösa nätverk, surfplattor eller smartphones.

Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning och därför är det olagligt att diskriminera en elev genom bristande tillgänglighet.

Senast uppdaterad 18 november, 2019