För dig som arbetar med jordbruk och skogsbruk

Många jordbruks- och skogsmaskiner är idag konstant uppkopplade via mobilnätet med en extra stark antenn som kan orsaka mycket höga strålningsnivåer i en radie av upp till 2 km.

Förutom att föraren riskerar sin egen hälsa så skadas även elöverkänsliga som vistas inom ett par km från maskinen.

En manuell överföring av data på behörigt avstånd kan göra tillvaron betydligt bättre för de elöverkänsliga som vistas i berört område.

Mätning av strålningsnivåer från en enskild jordbruksmaskin på 300 meters avstånd.