För dig som arbetar inom kommun

Du som arbetar inom offentlig sektor kan bidra till livsavgörande beslut för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet.

Möten

Många elöverkänsliga kan behöva hembesök för att kunna delta i möten. Detta är viktigt för att elöverkänsliga ska kunna få sina lagstadgade rättigheter och genomföra en rättssäker prövning av en ansökan eller kunna genomföra flerpartsmöten med bästa möjliga förutsättningar.

Du som arbetar som handläggare och behöver träffa en elöverkänslig behöver bl.a. tänka på följande vid hembesök:

  • Om bil är försedd med en sändare som är aktiv hela tiden eller aktiveras så fort bilen startas (t.ex. E-Call, blåtand, WiFi, etc.) så behöver bilen parkeras långt ifrån den elöverkänsliges bostad, minst 200 meter. Säkerhetsavstånd kan skilja sig från fall till fall.
  • Mobiltelefoner, smarta klockor, GPS-sändare, personlarm, etc. kan behöva stängas av och lämnas i bilen.
  • Övrig elektronik som armbandsur, elektroniska bilnycklar kan också behöva lämnas vid bilen.

 

Förebyggande åtgärder

Du som arbetar med el och/eller VA kan verka för att det inte uppstår vagabonderande ström vilket kan orsaka olyckor samt ge upphov till kraftiga magnetfält som är besvärande för elöverkänsliga.

Olagligt att diskriminera

Elöverkänslighet är ett funktionshinder vilket innebär att det är förbjudet att diskriminera elöverkänsliga enligt diskrimineringslagen.