För dig som är fackligt aktiv

För den elöverkänslige medarbetaren är det viktigt att få stöd av facket då det ibland kan vara svårt att få stöd av arbetsgivaren. Många elöverkänsliga söker sig i första hand till facket innan man för en dialog med arbetsgivaren.

Det är viktigt att framförallt skyddsombud tar del av den kunskap som finns om elöverkänslighet och hur flera arbetsgivare, framförallt statliga verk har stöttat medarbetare och elsanerat arbetsplatsen. Några av de arbetsgivare som elsanerat åt sina elöverkänsliga medarbetare är bl.a. Telia, Skatteverket och Försäkringskassan.

För att underlätta för medarbetare som sjukskrivit sig till följd av elöverkänslighet så bör möten mellan arbetsgivare och medarbetare äga rum hemma hos medarbetaren. Det är då viktigt att medarbetaren känner att den har stöd av facket och att fackliga företrädare är pålästa om elöverkänslighet och elektromagnetiska fält.

Mobilstrålning

På de flesta arbetsplatser förekommer mobiltelefoner vilket är mycket besvärande för elöverkänsliga då dessa avger mikrovågor. Smartphones som är konstant uppkopplade mot internet avger ständigt höga nivåer av mikrovågor.

Då det finns forskning som påvisat koppling mellan sjukdomar och mikrovågor så bör arbetsgivare följa försiktighetsprincipen och vidta åtgärder för att reducera mobilstrålning.

En billig och enkel åtgärd är att man kopplar in smartphones på arbetsplatsens fasta nätverk via USB-ansluten LAN-adapter och ställer smartphones i flygplansläge samt stänger av Wi-Fi och blåtand. Genom att nyttja tjänsten Wi-Fi-samtal kan samtal och SMS/MMS fungera trots att det inte finns kontakt med mobilnätet. Wi-Fi samtal fungerar även om Wi-Fi-modulen är avstängd, det väsentliga är att telefonen har kontakt med internet, vilket den kommer att kunna ha via fast nätverk.

Trådlöst nätverk (Wi-Fi)

Precis som mobiltelefoner avger trådlösa nätverk och Wi-Fi mikrovågor. Trådlösa nätverk bör därför bytas ut till fasta nätverk.

Vagabonderande ström

Vid obalans i elsystemet, t.ex. p.g.a. vagabonderande ström uppstår kraftiga magnetfält i strömkablar vilket är mycket besvärligt för elöverkänsliga. En vanlig orsak till vagabonderande ström är att elsystemet är ett s.k. 4-ledarsystem (TN-C eller TN-C-S) i vilket skyddsjord och neutralledare är direkt sammankopplade och har förbindelse med rörledningar som möjliggör för returströmmen att ta genvägar via rörledningarna.

Enligt Elsäkerhetsverket [1] och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [2] kan vagabonderande ström leda till personskador, olyckor och bränder.

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivare bedöma och eventuellt åtgärda risker med vagabonderande ström. [3]

Brister i elanläggningar kan anmälas anonymt till Elsäkerhetsverket.

[1] Elsäkerhetsverket e-postfråga 107897
[2] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap e-postfråga 354151
[3] Arbetsmiljöverket ärendenummer 289567