För dig som är elöverkänslig

Här följer några allmänna råd för dig som drabbats av elöverkänslighet.

Bli medlem i en patientförening

Som medlem får du nyttig information och tillgång till ett livsnödvändigt kontaktnät.

Elsanera

Genom att elsanera minskar du din exponering för elektromagnetiska fält och minskar därmed försämringen av ditt hälsotillstånd.

Dokumentera

Dokumentera ditt hälsotillstånd varje dag för att lättare kunna se samband med förändringar i miljön. I kontakt med grannar och andra som använder trådlös teknik kan det ha ett stort värde att kunna precisera när symtom uppstått.

Kräv hjälp av myndigheter

Lär dig dina lagstadgade rättigheter och kräv den hjälp du behöver av myndigheter.

Anmäl diskriminering

Genom att anmäla diskriminering tydliggörs elöverkänsligas utanförskap allt mer.

Anmäl strålningsskador

Genom att anmäla strålningsskador växer incitament för att sänka gränsvärden för elektromagnetiska fält.

Delta i enkätundersökningar

Myndigheten för delaktighet genomför regelbundet enkätundersökningar med inriktning på funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Anmäl dig till Rivkraft för att medverka i myndighetens enkätundersökningar.