För dig som är arbetsgivare

För att en elöverkänslig medarbetare ska kunna vistas på sin arbetsplats utan att riskera att bli allt för sjuk behöver arbetsplatsen elsaneras. Bland de många arbetsgivare som elsanerat arbetsplatser återfinns bl.a. Telia, Skatteverket och Försäkringskassan.

Innan åtgärder vidtas bör man utföra noggranna mätningar av elektromagnetiska fält samt utreda om det förekommer vagabonderande ström.

Nedan följer några åtgärdar som kan behöva vidtas.

Lokala åtgärder

Tilldela ett arbetsrum för medarbetaren så långt som möjligt från strålningskällor som avger mikrovågor (t.ex. mikrovågsugnar, trådlösa accesspunkter, trådlösa telefoner, etc). Det är även viktigt att hålla ett bra avstånd till fläktar och annan utrustning som avger kraftiga magnetfält.

Skärma av arbetsrum mot radiofrekventa fält.

Byt till skärmade elkablar i arbetsrum.

Installera nätfilter för inkommande el till arbetsrum.

Installera fast telefon i arbetsrum.

Byt eventuell bärbar dator till stationär dator, helst elsanerad.

Centrala åtgärder

Minska uteffekt på eventuella trådlösa access-punkter och basstationer för DECT-telefoner.

Åtgärda eventuell vagabonderande ström, antingen genom byte till 5-ledarsystem (TN-S) eller installation av sugtransformator.

Installera nätfilter.