Elsanering

Elsanering innebär att man reducerar elektromagnetiska fält.

Innan man bestämmer sig för att göra en större elsanering bör man se över vilka möjligheter till förbättringar som finns och om det eventuellt kan löna sig att flytta.

Det är viktigt att utföra noggranna mätningar före och efter varje enskild åtgärd.

Observera att de flesta ingrepp i elsystem kräver behörig elektriker.

Enklare åtgärder

Byt ut trådlös teknik (DECT-telefoner, mobiltelefoner, WiFi, etc.) till trådburen teknik.

Placera säng på plats med lägsta möjliga strålningsnivåer och minimalt med el- och magnetfält.

Byt ut lysrörsbelysning till glödlampor eller halogenlampor. Belysning med inbyggd transformator bör undvikas.

Koppla bort eventuell dimmer.

Större åtgärder

Behovet för dessa åtgärder kan variera beroende på förutsättningar. En noggrann utredning bör först genomföras för att se vilka åtgärder som är tillämpliga.

Byt ut fjärravlästa el- och vattenmätare till manuellt avlästa mätare.

Installera nätfilter för inkommande el.

Installera nätfrånkopplare.

Installera 5-ledarsystem (TN-S).

Installera skärmade kablar.

Flytta ut vitvaror till en annan byggnad.

Byt värmesystem.

Andra åtgärder

Byt ut eventuell glaskeramikhäll och induktionshäll till gjutjärnsplattor.

Byt ut eventuellt kylskåp med digital display till enklare kylskåp.

Byt ut eventuella 1-fasförbrukare och 2-fasförbrukare till 3-fasförbrukare, som t.ex. tvättmaskin, vattenpump, varmvattenberedare, etc. för att få en jämn förbrukning mellan faserna.

Anlita ett företag

Ställ höga krav på aktörer som elsanerar och utför mätningar. Ett företag som elsanerar bör givetvis utföra egna kontrollmätningar, dock bör man anlita en mätkonsult för noggranna kontrollmätningar.

Mätkonsulter
Det är mycket viktigt att mätkonsulter utför mätningar av radiofrekventa fält med spektrumanalysator för att få en klar bild av vilka strålningskällor som påverkar miljön. Mätinstrumenten måste hålla hög klass och vara kalibrerade. Efterfråga alltid vilka instrument de använder och säkerställ med sakkunnig att instrumenten är tillförlitliga. Be även att få kopia på kalibreringsprotokoll. Vid rättsprocesser behöver mätkonsult kunna uppvisa kalibreringsprotokoll.

Finansierng

Vissa kommuner erbjuder bostadsanpassningsbidrag för elsanering vilket innebär att kommunen betalar en del av åtgärderna.

Många åtgärder är avdragsgilla då de är att betrakta som Rot- och Rut-arbete.

Senast uppdaterad 15 maj, 2020