Elöverkänslighet

Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995 (regeringsbeslut nr. 8 950621) och innebär att man får sjukdomssymtom vid exponering av elektromagnetiska fält.

I Socialstyrelsens miljöhälsorapport 2009 (sid. 190) framgår att så många som 3,2 % av befolkningen kan vara elöverkänsliga samt att 0,4 % av befolkningen kan vara svårt elöverkänsliga.

Symtom

Symtom kan variera över tid och uppstå med viss latens.

Vanliga symtom:

 • huvudvärk
 • yrsel
 • koncentrationssvårigheter
 • tryck i huvudet
 • ögonvärk
 • tinnitus
 • muskel- och ledvärk
 • torr hud
 • ljuskänslighet
 • torrhet i slemhinnor
 • hjärtarytmi
 • högt respektive lågt blodtryck
 • blödningar