Bostadsförmedling

Elöverkänsligas forum förmedlar kontakt mellan elöverkänsliga som söker lågstrålande boende och fastighetsägare.

Efterfrågan på lågstrålande bostäder är mycket stor och tillgången mycket liten.

För elöverkänsliga

Som elöverkänslig kan man anmäla intresse för lågstrålande boende genom att fylla i vår blankett och posta till oss.

Bostadsförmedlingen bedrivs helt ideellt och är helt kostnadsfri att nyttja.

Blankett för anmälan till bostadskö (PDF)

Blanketten kan skrivas ut med Adobe Reader.

För fastighetsägare

Elöverkänsliga har olika önskemål på boende. Följande punkter är inget absolut krav för alla elöverkänsliga, men ger en fingervisning av vad många elöverkänsliga behöver:

  • Ingen mobilnätskommunikation (inkluderar elmätare) eller trådlösa nätverk vid fastigheten.
  • Inget skogs- eller jordbruk i närområdet.
  • Ingen jakt i närheten av fastigheten.
  • Minst 5 km till närmaste mobilbasstation/mobilmast.
  • Minst 1 km till större kraftledningar.
  • Minst 200 meter till mindre kraftledningar.
  • Minst 500 meter till närmaste granne.
  • Minst 500 meter till närmaste trafikerade väg.

 

Fastighetsägare som vill hyra ut bostäder till elöverkänsliga kan kontakta oss för mer information.

Så fungerar bostadsförmedlingen

Sökande skickar in blankett till oss.

Vi registrerar sökandens önskemål i vår bostadskö. Inga personuppgifter registreras, istället används ett diarienummer för att identifiera sökandens blankett.

När vi får svar från en fastighetsägare som matchar en sökandes önskemål, meddelas sökanden med kontaktuppgifter till fastighetsägare.

Sökanden tar kontakt med fastighetsägare och får själv avgöra om boendet är av intresse samt upprätta överenskommelser med fastighetsägare.

Om sökanden inte meddelat oss inom två månader efter meddelande om matchning så avregistreras sökanden från bostadskön.

Villkor

§ 1 Elöverkänsligas forum förmedlar endast kontakt mellan fastighetsägare och sökanden.
§ 2 Sökanden ansvarar själv för överenskommelser med fastighetsägare.
§ 3 Elöverkänsligas forum tar inget ansvar vid eventuellt missnöje med boende.
§ 4 Sökanden ansvarar själv för besiktning av boende.
§ 5 Eventuella problem kan rapporteras till Elöverkänsligas forum för kännedom.
§ 6 Sökanden kan när som helst begära att lämna bostadskön.
§ 7 Sökanden behåller sin plats i bostadskön t.o.m. två månader efter att förmedling av boende har meddelats.

Senast uppdaterad 2 augusti, 2020