Artiklar

Hur lågstrålande bostadsområden kan byggas

I denna artikel går vi igenom hur lågstrålande bostadsområden kan upprättas och hur dessa bör fungera.

Förarbete

En viktig förutsättning för lågstrålande områden är att de är omgivna av mycket skog och har ett rejält avstånd till mobilmaster, helst 1 mil. Det får inte bedrivas jakt eller industriell skogsavverkning i närheten. Kraftledningar, ställverk, vindkraftverk, solcellsparker, etc. får inte heller finnas i närheten. Reguljär flygtrafik kan inte förekomma i närheten.

Det är av största vikt att områdena är mycket stora så att säkerhetsavstånd till yttre gränser är tillräckligt långa.

Innan byggplanering genomförs så bör noggranna mätningar utföras med spektrumanalysator mot bl.a. mobilbasstationer och trådlösa nätverk. Man bör även mäta hur kommunikation mot mobilbasstationer påverkar miljön på olika platser inom området.

Byggplanering

Lågstrålande bostadsområden bör delas in i flera sektioner. I centrum bör de svårast elöverkänsliga bo medan de lindrigt elöverkänsliga kan bo i ytterkanterna. Däremellan kan olika grader av elöverkänslighet representeras.

Det bör finnas sektioner med och utan eldstäder så att de som har känsliga luftvägar inte behöver exponeras för rök.

Bostadsområden måste ha seniorboende och familjbostäder med möjlighet till anpassning för andra funktionsnedsättningar.

Gemensamma byggnader kan behövas för skolverksamhet och kontorsarbete.

Infrastruktur

Intill entrén bör det finnas en centralvärmeanläggning som förser bostäderna med värme. Värmeanläggningars elsystem bör vara 5-ledarsystem (TN-S) och ha ett nätfilter som dämpar störningar som kan uppstå av elektroniken.

Avloppsanläggningar bör placeras vid entrén så att tömning kan ske på behörigt avstånd från bostäderna. En pumpstation inne i områdena är dock nödvändigt för att kunna leda ut slammet.

Vattenbrunnar bör borras en bit in i områdena.

Alla bostäder måste ha tillgång till internet via fiber för att kunna få telefoni genom IP-telefoni.

Fysiskt skydd och säkerhet

Områdena bör vara omgivna av stängsel med en grind vid entrén så att djur med spårsändare inte kommer in.
Det bör även finnas en inre grind som endast kan öppnas om strålningsnivåer ligger under en viss nivå på särskilda frekvensområden. Detta kan automatiseras med datorstyrd spektrumanalysator och datorstyrning av grind. Funktionen bör kunna åsidosättas med kod om exempelvis räddningstjänst och ambulans behöver åka in i området.

Bostäder

Varje bostad behöver vara elsanerad och skyddad mot radiofrekvent strålning.

Bostäder med elanslutning bör ha 5-ledarystem med ett eget nätfilter för att minska spridning av störningar. Det bör även vara skärmade och tvinnade kablar för att reducera elektriska fält och magnetfält.

Alla bostäder med elanslutning bör även ha 3-fashandske för att möjliggöra bortkoppling från elsystemet. Bostäderna bör vara utrustade med ett eget avskärmat vinterisolerat förråd på behörigt avstånd där solfångare och eventuella cirkulationspumpar placeras.

Elmätare kan inte ha trådlös överföring och bör placeras i skärmat utrymme.

De bostäder som saknar elanslutning bör ha batterier placerade på lämpligt avstånd från bostad för att bl.a. kunna driva telefoniutrustning.

Underhåll

Områdena bör ha egen traktor utan trådlös teknik som kan användas för snöplogning.

Trädgårdar bör utformas så att de inte kräver maskiner för att underhållas.

Redaktionen