Hur lågstrålande bostadsområden kan byggas

Hur bostadsområden för elöverkänsliga kan upprättas och hur de bör fungera.

Läs mer