Andra organisationer

Sverige

Elöverkänsligas riksförbund – Rikstäckande patientförening för elöverkänsliga

Intresseföreningen frivolten – Intresseförening som verkar för lågstrålande områden

Strålskyddsstiftelsen – Informerar om hälsorisker med trådlös teknik

Svenska Förbundet för El- och Strålskadade – Patientförening för elöverkänsliga

Vågbrytaren – Riksförening mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning

Norge

FELO – Patientförening för elöverkänsliga

Folkets Strålevern – Informerar om hälsorisker med trådlös teknik

Danmark

EHS Foreningen for Elektro Hyper Sensitive – Patientförening för elöverkänsliga

Finland

Stiftelsen för elöverkänsliga i Finland – Patientförening för elöverkänsliga

Belgien

AREHS – Patientförening för elöverkänsliga

Beperk de straling – Informerar om hälsorisker med trådlös teknik

Irland

Eirwaves – Informerar om hälsorisker med trådlös teknik

Italien

Associazione Italiana Elettrosensibili – Patientförening för elöverkänsliga

Spanien

ASANACEM/EEKNE – Patientförening för elöverkänsliga

Storbritannien

Bio Electromagnetic Research Initative – Forskning om hälsorisker med elektromagnetiska fält

ES-UK – Patientförening för elöverkänsliga

Tyskland

Bürgerwelle – Informerar om hälsorisker med trådlös teknik

Kanada

Canadians For Safe Technology – Informerar om hälsorisker med trådlös teknik

USA

Cellular Phone Task Force – Informerar om hälsorisker med trådlös teknik

Senast uppdaterad 29 juli, 2020